Multilingual Turkish Dictionary

ƏLÇATMAZ

ƏLÇATMAZ : Azerbaijani English Dictionary

s. out of reach; inaccessible; unapproachable; [əldə ədilə bilinməyən] unattainable; unavailable; əlçatmaz yerlər inaccessible places; əlçatmaz budaqlar branches out of reach, out of reach branches; əlçatmaz qayalar unapproachable rocks

ƏLÇATMAZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Hündür, uca, yüksek. Əlçatmaz minarə. Əlçatmaz hasar. // məc. Yetişmek, nail olmaq, elde etmek mümkün olmayan. [Adile:] Mən yaxında, əlim altın-da olan səadətə qovuşmaq istəyirəm, uzaq-lara, əlçatmaz səadətlərə doğru qaçmaq istəmirəm. Ə.Memmedxanlı.
Uzaq, gedib-gelmek çetin olan. Əlçatmaz yer.
Cüməyəm, müşküldü aşıqla hallar; Ney-ləyim, əlçatmaz, uzaqdıryollar. Aşıq Cüme. Onları apardılar özlərilə dağlara; Kənd-lərə, şəhərlərə, əlçatmaz uzaqlara. S.Rüstem.
Möhkem, alınması, tutulması, girilmesi mümkün olmayan, ya çetin olan. [Meher-rem:] Rüstəm bəy evini eyləyib bir əlçatmaz qala. N.Vezirov.