Multilingual Turkish Dictionary

ƏLÜQ

ƏLÜQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlük.
( < əl. almaq). alığ. qılp. yular. noxta. cilov.
əlikləmək işi. alay ədmə. məsqərə.
nə əlük: nə elük. nasıl. nələk. nəlük. necə. nətək