Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİ TƏNƏLİ

ƏLİ TƏNƏLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əli dənəli. əli dəngəli. bax > dəngə (1)