Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİÇOR

ƏLİÇOR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlçor. əliçorlu. əlsiz. iş yapammayan. əlindən bir iş gəlməyən. bacarıqsız