Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİBÖQRÜNDƏ

ƏLİBÖQRÜNDƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əliböğründə.əğri vurulmuş haça, dəsdək