Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNİ

ƏLİNİ : Turuz Dictionary

-say sana bilən yerində durar, isə qapılan uslu kişi, ağzını yumar, əlini tutar
(isə qapılan: həyəcanlanan. hirslənən) (uslu: ağıllı)

ƏLİNİ : Turuz Dictionary

-dadlı aşın özgəyə, görlü donun özüngə, tutma özgə əlini, yandır onu ortunqa (oda). (ötgə: özgə). (görlü: gözəl)
əlini yavaş yavaş nərsə üzərinə gəzdirmək: oxşamaq. yoxşamaq. yoğşamaq

ƏLİNİ : Turuz Dictionary

-say sana bilən yerində durar, isə qapılan uslu kişi, ağzını yumar, əlini tutar
(isə qapılan: həyəcanlanan. hirslənən) (uslu: ağıllı)

ƏLİNİ : Turuz Dictionary

-dadlı aşın özgəyə, görlü donun özüngə, tutma özgə əlini, yandır onu ortunqa (oda). (ötgə: özgə). (görlü: gözəl)
əlini yavaş yavaş nərsə üzərinə gəzdirmək: oxşamaq. yoxşamaq. yoğşamaq