Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNCƏ

ƏLİNCƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< alınca. sevimli. gözəl. dilmə. diləm. istəkli