Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİNTƏYQƏN

ƏLİNTƏYQƏN : Turuz Dictionary


əlindəykən dəğərlət, ertə qalar gec olur

ƏLİNTƏYQƏN : Turuz Dictionary


əlindəykən dəğərlət, ertə qalar gec olur