Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİQLƏMƏK

ƏLİQLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlikləmək. ələ gətürmək

ƏLİQLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlikləmək.
bax > alıqlamaq. ( < > əkmək əkilləmə. ).
alay edmək. ələ salmaq