Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİQOYNUNDA

ƏLİQOYNUNDA : Arin Turkish Etimology Dictionary

sıxıntılı. sıxılqan. utanqaç. düşüncəli