Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİRT

ƏLİRT : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlird. qəzildən toxunmuş heyvan üsdə salmalı iki gözlü torbaya oxşar ayqıt