Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİTOQ

ƏLİTOQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlitox. əlidolu. əlibol. bay. bəy. baysar. bəyik. bəygil. bayqıl. qarun. qavurn. (< qavmaq: qavarmaq: qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qanlağ. kanlağ. kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. mürəffəh