Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİUZUNLUQ

ƏLİUZUNLUQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Əliuzun adamın işi, hereketi; oğurluğa meyil. □ Əliuzunluq et-
mək
başqasmın emlakına, malına el uzat-maq, onu menimsemeye, ele keçirmeye, götürmeye teşebbüs etmek, çalışmaq.