Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİYÜNGÜL

ƏLİYÜNGÜL : Arin Turkish Etimology Dictionary

çapuqəl

ƏLİYÜNGÜL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif İştirakı ile müveffeqiy-yet, uğur getiren (əliağır ziddi). Əliyüngül adam.