Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİZ

ƏLİZ : Turuz Dictionary

-əliz işli, ağzız dişli, baxtız güclü

ƏLİZ : Turuz Dictionary

-əliz işli, ağzız dişli, baxtız güclü