Multilingual Turkish Dictionary

ƏLİZƏ

ƏLİZƏ : Turuz Dictionary

-əlizə barlıq (bərəkət), elizə varlıq

ƏLİZƏ : Turuz Dictionary

-əlizə qoluza bolluq, malqaraza dolluk (döllük. çoxluq). (alqış. dua)

ƏLİZƏ : Turuz Dictionary

-əlizə barlıq (bərəkət), elizə varlıq

ƏLİZƏ : Turuz Dictionary

-əlizə qoluza bolluq, malqaraza dolluk (döllük. çoxluq). (alqış. dua)