Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏÇAPIQ

ƏLƏÇAPIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

saçol (< saçuq qol). çaçqol (< çaçuq qol). çapol (< çapul qol). saçal. çaçal. çapal. çəpəl (< çap əl). əlverişli. qovruşlu. qovrışlı (< qol verişli). ivercin. ivergin. evirgən. evircən. pıratik. sanğıl. sanalı. hesab kitablı