Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏFİYYATÇI

ƏLƏFİYYATÇI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. köhn. Keçmişde ne-batatçıya verilen ad
.Bitki sistematikası öz başlanğıcını XVI əsrdən götürmüşdür. Bu əsrdə "ələfiyyatçılar" adlanan alimlər mey-dana çıxmışdı. M.Qasımov.