Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏLƏ

ƏLƏLƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əl ələ. müttəhid. ittifaq. bərabər. həmahəng