Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏLƏQ

ƏLƏLƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələlək. alaylıq. ələ salınmışlıq, sarınmışlıq. qaragözlük. məsqərə. məsqərəlik. soytarlıq. şaklabanlıq. gülünclük.
elə, hamıya ələlək olduğ