Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏNİM

ƏLƏNİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

qəlbir üstü. qalıntı. (# töküntü.). ələnibdə, ələk gözlərindən keçməmiş, ələkdə qalan dənələr