Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏNMİŞ

ƏLƏNMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələmə. ələkdən keçirilmiş.
ələmə un

ƏLƏNMİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələmə. seçilmiş. eliminə(latin). ayrılmış.
ələmə buğda