Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQÇİ

ƏLƏQÇİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələkçi. qaraçı.
çingənə.
yayqaraçı. haybıdırıqçı. hayküyçü. qırıltıcı. şamataçı.
ilişdirən. tənqidçi

ƏLƏQÇİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələkçi. çingənə qarısı: açıq saçıq qadın