Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQÇİLİK

ƏLƏQÇİLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələkçilik. qaraçılıq.
çingənəlik.
yayqaraçılıq. haybıdırıqçılıq. hayküyçülük. şamataçılıq