Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQİMSAQMA

ƏLƏQİMSAQMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələğim sağma. göy qurşağı. gün ışığının bulutlu çisli havadan keçib boyalı saçması