Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQƏLƏN

ƏLƏQƏLƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələgələn. qabagələn. yumşaqca. uysalca