Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQƏSİZLİK

ƏLƏQƏSİZLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ilgisizlik. iləksizlik. iltəsizlik. iləsizlik. ilgəsizlik. ilişgisizlik. ilintisizlik. ulqaşızlıq. qatnaşsızlıq. ölçüsüzlükarasızlıq. yersizlik. bağsızlıq. bağımsızlıq. bağlantısızlıq. tutarsızlıq. tutumsuzluq. tutnuşsuzluq. dərəksizlik. qırıqlıq. irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

arasızlıq

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

ağımsızlıq

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

ağlantısızlıq

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

ağsız

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

ağsızlıq

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

dərəksizlik

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

iləksizlik

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

iləsizlik

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

ilgəsizlik

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

ilgisizlik

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

ilintisizlik

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

ilişgisizlik

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

iltəsizlik

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qatnaşsızlıq

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

qırıqlıq irtbatsızlıq. mərbut olmamazlıq. nisbətsizlik. nisbəti olmamazlıq. munasibətsizlik

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

ölçüsüzlük

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

tutarsızlıq

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

tutnuşsuzluq

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

tutumsuzluq

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

ulqaşızlıq

ƏLƏQƏSİZLİK : Turuz Farsca - Türkce

yersizlik