Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏQLƏNMƏK

ƏLƏQLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələklənmək. əlqəlmək. ələnmək. savurnmaq. əsmək. yellənmək. yelə vermək