Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏSƏRİQ

ƏLƏSƏRİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələsərik. əlsərik. qaqqalı. qaqqılı. qaqqıra. gülünc. gülməli. məsxərə. məsqərə