Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏSARMAQ

ƏLƏSARMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələsalmaq. alaylamaq. alaysamaq. qaşlarmaq. qaştarmaq. qaşırtmaq. qıcırtmaq. məsqərələmək.
qaştarmadan nə gördün ki, əl çəkəmmirsən.
qaştarmadan qaçının