Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏTƏQLƏNMƏK

ƏLƏTƏQLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələtəklənmək.ələtək olmaq. kimsənin əlinə ətəyinə sarılmaq, düşmək. yalvar yaxarmaq