Multilingual Turkish Dictionary

ƏLƏYAQ

ƏLƏYAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ələyağı odlu diri: qonuşqan. çalışqan. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. qoştax. çalağan. qıllı.
ələyağın dağıtmaq, itirmək: alaverə düşmək. tərtələsmək. dalaşınmaq. dolaşınmaq., əcəliyə düşmək.
ələyağın dağıtmaq, itirtmək: alaverə salmaq. tərtələsdirtmək. dalaşdırmaq. dolaşdırmaq. əcəlyə salmaq