Multilingual Turkish Dictionary

ƏL-QOL

ƏL-QOL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Əller ve qollar. Əl-qolunu çırmalamaq.
[Zenci:] Zəncirlə bağlıdır mənim əl-qolum. S.Vurğun. □ Əli-qolu açılmaq
geniş fealiyyet göstermeye im-kan tapmaq, maneelerden azad olmaq. Amma ərə gedəndən sonra
. [Tükezbanın] əli-qolu daha da açıldı və gəzib dolanmağı daha da artdı. B.Talıblı. [Peri:] Hər halda Sara öldü, əlim-qolum açıldı. C.Cabbarlı. Əli-qolu bağlanmaq
hereket azadlığın-dan mehrum olmaq, heç bir şey ede bilmemek. Əl-qol açmaq
bax əli-qolu açılmaq. Yenə ayağa qalxıb əl-qol açdı və süzə-süzə Beyrəyə sarı gəlməyə başladı. M.Rzaquluzade. Əl-qol atmaq
1) çapala-maq; 2) heyecanla, esebi halda danışmaq, el-qolunu oynatmaq, özünden çıxmaq. Nə əl-qol atırsan?
[Sefer:] O yan-bu yana əl-qol atma, ay Xəlil. S.Rehman. Kitabsa-tan bunları elə ucadan deyir, elə qəzəblə əl-qol atırdı ki, dalaşmağa adam axtardığını güman etmək olardı. Mir Celal. Əl-qol ölçmək
el-qolunu oynatmaq. Rəhim bəy səbir edə bilməyib əl-qolunu ölçərək qış-qırdı. M.Hüseyn. [Mirze Şefi] əl-qolunu ölçərək ifadəsini şiddətləndirirdi. Mir Celal. Əl-qolu gəlməmək
hevesi gelmemek, istememek. Əl-qolu gəlməyən, çəkilib mat-məəttəl qıraqda dayanan da olurdu. Mir
Celal. Əl(ini)-qolunu bağlamaq
serbest hereket imkanından mehrum etmek, fealiy-yet göstermesine imkan vermemek. [Gül-nise:]
.Əvvəl çalışıb, Pərini Bəhrama verib əl-qolunu bağlamaq lazımdır. C.Cabbarlı. Sözün açığı budur ki, intriqa, çəkişmə, şəxsi-qərəz sizin əl-qolunuzu bağlayıb işləməyə imkan vermir. "Kirpi".