Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAÇAN

ƏLAÇAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

avucaçan. ovucaçan. dilənən. dilənçi. yalçu > yolçu