Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAÇIQ

ƏLAÇIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əli bol. əlibol. covmərt. gənğür. gəncür. cəvanmərd. iyit. iğit. çörəkli. verimli. səxi. əli açıq. covmərd. comət. iğid. alçaq ürək. engin ürək.
əlaçıq: iyit. iğit. çörəkli. verimli. covmərd. qoçaq. comərd. səxi

ƏLAÇIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əliaçıq. comərd. səxi

ƏLAÇIQ : Turuz Dictionary

əlaçıq. əli açıq. qıyımlı. qıymal. əricən. ərigən. ərkinli. gənc oğlan. gəncin. iğdik. iyit. iğit. iğid. qonur. iyuq. özbaşdaq. çörəkli. oğlan. olğan. ulğan. uğlan. ulan. yaraş. ağıdar. axıdar. sıypa. əsirgəməz. asırqamaz. yasırqamaz. acırqamaz. onğlu. uğruq. uluğ. bolcum. boldamaçı. əlibol. əlisaçığ. saçəlli. saçal. verəlli. berəlli. bərəlli. verimçi. vergili. verimli. yarğın. yarğan. onqun. bağışlı. yenğ. yenik. yoşa könül. alçaq könül. alçaq ürək. engin ürək > enginrək. yenik könül > yenikönül. enik könül. enikürək. ürəyi alçaq. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. cəvanmərd. covmərd. comərd. səxi. xeyrxah. firutən. kərim

ƏLAÇIQ : Turuz Dictionary

verici. comət.
yiğit. əlibol.
əl yiğit olur, göz çiğit. {(yiğit: əlaçıq. əlibol). (çiğit: çinis. əlaçıq, əlibol olmayan. bərk)}. (əl verəni, göz danar). (göz qorxaq olur, qol yılmaz!. (yılmaz: qorxmaz). (əl mərd olur, göz naməd). (ürək qısır, əl utanır). (ürək verməz, əl utanar)..¶-əlaçıq eşigin açıq qoyar, oğru girməkdən utmaz. (eşigin: qapısın) (utmaz
utanmaz). (hər götverənə (götürü verən: şişirdən. müddəiyə. iddiaçıya) qapı açılmaz). {hər iyilik yerin açmaz (yerində oturmaz)}. (iyilik hərgələ yapılamaz. düşün kimədir, nəyədir). (koramal iyilik, suya su qatmaqdır). (koramal: qanmazlıqla)

ƏLAÇIQ : Turuz Dictionary

ayas. covmət

ƏLAÇIQ : Turuz Dictionary

kisəsi gen. verəlli. berəlli. bərəlli. yaraş. covmərd. qasbağ. qarsabağ. qatsabağ. qarabağ. qarbağ

ƏLAÇIQ : Turuz Dictionary

verik. berik. cəvanmərd

ƏLAÇIQ : Turuz Dictionary

əliaçıq. əlibol. əligen. gənik. genik. qıyımlı. qıymal. verəlli. berəlli. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. sələğ (< salanğ). comərt. comərd. covmərd. covmət. yaraş

ƏLAÇIQ : Turuz Dictionary

əlaçıq. əli açıq. qıyımlı. qıymal. əricən. ərigən. ərkinli. gənc oğlan. gəncin. iğdik. iyit. iğit. iğid. qonur. iyuq. özbaşdaq. çörəkli. oğlan. olğan. ulğan. uğlan. ulan. yaraş. ağıdar. axıdar. sıypa. əsirgəməz. asırqamaz. yasırqamaz. acırqamaz. onğlu. uğruq. uluğ. bolcum. boldamaçı. əlibol. əlisaçığ. saçəlli. saçal. verəlli. berəlli. bərəlli. verimçi. vergili. verimli. yarğın. yarğan. onqun. bağışlı. yenğ. yenik. yoşa könül. alçaq könül. alçaq ürək. engin ürək > enginrək. yenik könül > yenikönül. enik könül. enikürək. ürəyi alçaq. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. cəvanmərd. covmərd. comərd. səxi. xeyrxah. firutən. kərim

ƏLAÇIQ : Turuz Dictionary

verici. comət.
yiğit. əlibol.
əl yiğit olur, göz çiğit. {(yiğit: əlaçıq. əlibol). (çiğit: çinis. əlaçıq, əlibol olmayan. bərk)}. (əl verəni, göz danar). (göz qorxaq olur, qol yılmaz!. (yılmaz: qorxmaz). (əl mərd olur, göz naməd). (ürək qısır, əl utanır). (ürək verməz, əl utanar)..¶-əlaçıq eşigin açıq qoyar, oğru girməkdən utmaz. (eşigin: qapısın) (utmaz
utanmaz). (hər götverənə (götürü verən: şişirdən. müddəiyə. iddiaçıya) qapı açılmaz). {hər iyilik yerin açmaz (yerində oturmaz)}. (iyilik hərgələ yapılamaz. düşün kimədir, nəyədir). (koramal iyilik, suya su qatmaqdır). (koramal: qanmazlıqla)

ƏLAÇIQ : Turuz Dictionary

ayas. covmət

ƏLAÇIQ : Turuz Dictionary

kisəsi gen. verəlli. berəlli. bərəlli. yaraş. covmərd. qasbağ. qarsabağ. qatsabağ. qarabağ. qarbağ

ƏLAÇIQ : Turuz Dictionary

verik. berik. cəvanmərd

ƏLAÇIQ : Turuz Dictionary

əliaçıq. əlibol. əligen. gənik. genik. qıyımlı. qıymal. verəlli. berəlli. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. sələğ (< salanğ). comərt. comərd. covmərd. covmət. yaraş