Multilingual Turkish Dictionary

ƏLACLAMAQ

ƏLACLAMAQ : Turuz Dictionary

(düşüləmək) dərmanlamaq. tutulamaq. tusulamaq

ƏLACLAMAQ : Turuz Dictionary

(düşüləmək) dərmanlamaq. tutulamaq. tusulamaq