Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAHİDDƏLƏŞMƏK

ƏLAHİDDƏLƏŞMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f Bir şeyden ayrı-laraq xüsusi şekle düşmek, xüsusileşmek.