Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAMƏT DAĞ

ƏLAMƏT DAĞ : Turuz Farsca - Türkce

küyüz küyük izi. basılmış dağdan bıraxılan iz. dağlama izi