Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAMƏTSİZ

ƏLAMƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əlgisiz nişansız

ƏLAMƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əlirsiz ğeyri müəyyən

ƏLAMƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əlirtisiz nişansız. işarəsiz

ƏLAMƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əlqisiz işarəsiz. məchul

ƏLAMƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

imsiz

ƏLAMƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

izsiz

ƏLAMƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

simgəsiz

ƏLAMƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yanısız

ƏLAMƏTSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yansısız