Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏ

ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əlaqelendiril-mek"den f.is.