Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQƏSİZLİK

ƏLAQƏSİZLİK : Azerbaijani English Dictionary

i.
disconnection; disassociaion;
[məntiqi cəhətcə] incoherence

ƏLAQƏSİZLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Arada elaqe, rabite, ünsiyyet, münasibet olmaması; maraqsızlıq. Əlaqəsizlik göstərmək (maraqlanmamaq, maraq göstərməmək).