Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAQIR

ƏLAQIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əli ağır: qanı ağır: yavaş. kavaş. yararsız. apaç. apaş. şələm şorba. gədə. başıboş. baybaş. qayta. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. təmbəl. ərincək. əringən. damarsız. uğursuz. işsiz gücsüz. havlaz. havlat. hovlaz. hovlat. üşəngən. ərincək. əringən. əğincək. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. açıla. qalız. kaviz. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. qaltaban. çaldaban. süzgün. əzincək. çürük. kövrük. soluq. qaba, iti olmayan. əsgik. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. bitgik. bitgək. engik. alçaq. işdən gücdən, dayancdan, dirəncdən, muqavimətdən düşük, düşmüş