Multilingual Turkish Dictionary

ƏLATI

ƏLATI : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlaltın.
hazır. mühəyya.
dəstrəs.
əlaltı nərsələr.
gizli. gizlin. astın. yaşın. yaşırın. xəfiyyən