Multilingual Turkish Dictionary

ƏLATIN

ƏLATIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlaltı.
hazır. mühəyya.
dəstrəs.
əlaltı nərsələr.
gizli. gizlin. astın. yaşın. yaşırın. xəfiyyən