Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAVƏ EDMƏK

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

artırınmaq

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

artırmaq

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əğlənmək

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əkləmək mindirmək.artırmaq.
o əklədi ki.
nərsə əkləmədən.
birin qoyda, əkləyənlər var.
əkləntilər əklənmişdə, qaldırılmışda.
mən degim dedim, əkləmi sənə qaldı. o əklər, bu əklər, sonunda bir qalağ olar

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əklənmək əlavə edmək

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gizləmək

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatamaq

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatınmaq

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatmaq

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qoşmaq

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

mindirinmək

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

minilmək

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

minmək qatmaq

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

nərsəni nərsiyə vurmaq

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

nərsəni nərsiyə vurmaq, yapışdırmaq

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

nərsəni nərsiyə yapışdırmaq

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salıtmaq

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

salmaq ortaq (şərik) qoşmaq

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

üstəmək izafələnmək

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yaxışdırmaq

ƏLAVƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yapışdırmaq