Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAVƏLƏTMƏK

ƏLAVƏLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

artırmaq

ƏLAVƏLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əkləmək

ƏLAVƏLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

izafələtmək

ƏLAVƏLƏTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatmaq