Multilingual Turkish Dictionary

ƏLAVƏSİ OLMAYAN

ƏLAVƏSİ OLMAYAN : Turuz Farsca - Türkce

əksiz əki, püsürü olmayan