Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBİR

ƏLBİR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlbirliyi.
elbir. elbirliyi. bir ortaq istək uçun yapılan işbirliyi, yumuşbirliyi. iməcə. iməcəlik. yardımlaşma. təaavün
kooperatif.- əl bir olub altın basıb

ƏLBİR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf Bir-birine kömek ederek; beraber, birge, birleşerek. Əlbir işləmək.
[Altunbay:] Elxan biləgənli, sən Solmazı sevir isən, özündə onu qoruyacaq bir cəsarət du-yur isən, and iç, əlbir çalışaq. C.Cabbarlı. [Nebi:] Düşünüb bayaqdan tökmüşəm tədbir; Gərək sinə gərək düşmənə əlbir! S.Rüstem. // Şerik, bir yerde, birlikde. Bu işi onlar əlbir görmüşlər. □ Əlbir olmaq
yoldaş olmaq, birge hereket etmek, bir meqsed üçün birleşmek. Əlbir olub bir ayı bir şir ilə; Ovladılar dovşanı tədbir ilə. A.Sehhet. [Nebi:] Əlbir olub od salmaq üçün düşmənlərin canına; Sinən üstdən yol ver, keçim qardaşımın yanına! S.Rüstem. Bir hökmdar deyil, yığılıb hətta; Yüzü əlbir ola, gələ, vermərəm! M.Rahim.
sif Hemrey, çox yaxın, birge işleyen. Əlbir yoldaşlar. Əlbir iş.
İndi, indisə sürət qatarında qızıl diplomla, əlbir və ürəkbir yoldaşlarımla evə dönürəm. Mir Celal.

ƏLBİR : Turuz Dictionary

ipdəş. ipəş. qolbir. əldəş. qoldaş. saldaş. saldış. yarğaş. yarqaş. həm dəst.
qardaş (qar:əl).
qolaş..¶-əlbir olmaq: curaşmaq. curlaşmaq. cürəşmək. cürləşmək. qurğaşmaq. (iştiraki məsai edmək)

ƏLBİR : Turuz Dictionary

yardağ. ortaq. şərik. həmdəst

ƏLBİR : Turuz Dictionary

ipdəş. ipəş. qolbir. əldəş. qoldaş. saldaş. saldış. yarğaş. yarqaş. həm dəst.
qardaş (qar:əl).
qolaş..¶-əlbir olmaq: curaşmaq. curlaşmaq. cürəşmək. cürləşmək. qurğaşmaq. (iştiraki məsai edmək)

ƏLBİR : Turuz Dictionary

yardağ. ortaq. şərik. həmdəst

ƏLBİR : Azerbaijani English Dictionary

I. s. joint; concerted; solidary [with]; əlbir iş joint work; əlbir hərəkət / fəaliyyət concerted / joint action II. z. [birgə] in concert; in common; at one, in conference, conjointly; [həmrəy] jointly; [bahəm] together; əlbir işləmək to work together [with], to work in concert; əlbir olmaq to be* in agreement, to be* at one with [d.], to play the same hand idiom.; əlbir hərəkət etmək to act in concert [with]

ƏLBİR : Az Turkish Farsi

همدست
هم آواز
دست به یکی