Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBƏDDƏKİ

ƏLBƏDDƏKİ : Turuz Farsca - Türkce

sağındıki müsəlləmdiki.
yanlış demiş:
sevənin qoğan sevgisiz qalar, sağındıki bu olmadı başqasın tapar