Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBƏTQİ

ƏLBƏTQİ : Turuz Dictionary

əlbətki. əlbətdəki. sağındıki. müsəlləmdiki.
yanlış demiş:
sevənin qoğan sevgisiz qalar, sağındıki bu olmadı başqasın tapar

ƏLBƏTQİ : Turuz Dictionary

əlbətki. əlbətdəki. sağındıki. müsəlləmdiki.
yanlış demiş:
sevənin qoğan sevgisiz qalar, sağındıki bu olmadı başqasın tapar